/[xmltv_parser]/trunk/libxmltv/Core/XMLTVProgram.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/libxmltv/Core/XMLTVProgram.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

--- trunk/libxmltv/Core/XMLTVProgram.cs	2013/03/09 14:58:09	89
+++ trunk/libxmltv/Core/XMLTVProgram.cs	2013/03/10 11:09:56	103
@@ -43,79 +43,31 @@
 
     private void InternalDictionaryAddKnownProperties()
     {
-      Properties = new Dictionary<string, object>();
-      Properties.Add("Id", 0);
-      Properties.Add(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart, new DateTime());
-      Properties.Add(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop, new DateTime());
-      Properties.Add(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId, string.Empty);
-      Properties.Add(XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle, string.Empty);
-      Properties.Add(XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle, string.Empty);
-      Properties.Add(XMLTVConstants.Programs.ProgramDescription, string.Empty);
+      MetaData = new PropertyDictionary();
+      MetaData.AddProperty("Id", 0);
+      MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart, new DateTime());
+      MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop, new DateTime());
+      MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId, string.Empty);
+      MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle, string.Empty);
+      MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle, string.Empty);
+      MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramDescription, string.Empty);
     }
 
-    public Dictionary<string, object> Properties { get; private set; }
-
-    private void InternalDictionaryTestOrThrow()
-    {
-      if (Properties == null) { throw new NullReferenceException("Properties collection has not been initialized."); }
-      //if (Properties.Count == 0) { throw new IndexOutOfRangeException("Properties collection has 0 elements."); }
-    }
-    private void InternalProperyExistsOrThrow(string propertyname)
-    {
-      InternalDictionaryTestOrThrow();
-      //if (!ContainsProperty(propertyname)) { throw new KeyNotFoundException(string.Format("Property '{0}' does not exist.", propertyname)); }
-    }
-
-    public void RemoveProperty(string propertyname)
-    {
-      if (ContainsProperty(propertyname))
-      {
-        Properties.Remove(propertyname);
-      }
-      else
-      {
-        throw new ArgumentException(string.Format("Property '{0}' deos not exist", propertyname), propertyname);
-      }
-    }
+    #region Property Dictionary Support
+    private PropertyDictionary _MetaData;
+    public PropertyDictionary MetaData { get { return _MetaData; } private set { _MetaData = value; } }
+    #endregion
 
-    public void AddProperty(string propertyname) { AddProperty(propertyname, new object()); }
-    public void AddProperty(string propertyname, object propertyvalue)
-    {
-      if (!ContainsProperty(propertyname))
-      {
-        Properties.Add(propertyname, propertyvalue);
-      }
-      else
-      {
-        SetProperty(propertyname, propertyvalue);
-      }
-    }
-    public bool ContainsProperty(string propertyname)
-    {
-      return Properties.ContainsKey(propertyname);
-    }
-    public object GetProperty(string propertyname)
-    {
-      InternalProperyExistsOrThrow(propertyname);
-      if (!ContainsProperty(propertyname)) { throw new KeyNotFoundException(string.Format("Property '{0}' does not exist.", propertyname)); }
-      return Properties[propertyname];      
-    }
-    public void SetProperty(string propertyname, object propertyvalue)
-    {
-      InternalProperyExistsOrThrow(propertyname);
-      if (!ContainsProperty(propertyname)) { throw new KeyNotFoundException(string.Format("Property '{0}' does not exist.", propertyname)); }
-      Properties[propertyname] = propertyvalue;
-    }
     #endregion
     public override string ToString()
     {
       return string.Format("{0}: {1} - {2} ({3}) ['{4}' <==> '{5}']",
-        GetProperty("Id").ToString(),
-        GetProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle).ToString(),
-        GetProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle).ToString(),
-        GetProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId).ToString(),
-        ((DateTime)GetProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart)).ToString("yyyy/MM/dd hh:mm tt"),
-        ((DateTime)GetProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop)).ToString("yyyy/MM/dd hh:mm tt"));
+        MetaData["Id"].ToString(),
+         MetaData[XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle].ToString(),
+         MetaData[XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle].ToString(),
+         MetaData[(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId].ToString(),
+        ((DateTime)MetaData[XMLTVConstants.Programs.ProgramStart]).ToString("yyyy/MM/dd hh:mm tt"),
+        ((DateTime)MetaData[XMLTVConstants.Programs.ProgramStop]).ToString("yyyy/MM/dd hh:mm tt"));
     }
 
 
@@ -135,7 +87,7 @@
           {
             
             var list = (List<IXMLTVProgram>)field.GetValue(this.GetInstance());
-            this.SetProperty("Id", list.Count + 1);
+            MetaData["Id"] = list.Count + 1;
             list.Add(this);
             xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("Updating instance with program information: {0}", this.ToString());
             field.SetValue(this.GetInstance(), list);
@@ -156,48 +108,8 @@
 
     private void Create(XElement node)
     {
-      //if (node.HasAttributes)
-      //{
-      //  var start = node.Attribute(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart);
-      //  this.Start = start == null ? new DateTime() : ParseDate(start.Value);
-      //  if (!this.Start.Equals(new DateTime())) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_start: {0}", start); }
-
-      //  var stop = node.Attribute(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop);
-      //  this.Stop = stop == null ? new DateTime() : ParseDate(stop.Value);
-      //  if (!this.Stop.Equals(new DateTime())) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_stop: {0}", stop); }
-
-      //  var channelid = node.Attribute(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId);
-      //  if (!string.IsNullOrEmpty(this.channelid)) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_channelid: {0}", channelid); }
-      //  IXMLTVChannel channel = new XMLTVChannel();
-      //  string _channelid = channelid == null ? string.Empty : channelid.Value;
-      //  this.Channel = this.GetInstance().Channels.Find(m => m.Id == _channelid);
-      //  if (this.Channel == null) { this.Channel = new XMLTVChannel(); }
-      //  if (!string.IsNullOrEmpty(_channelid)) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_channel: {0}", this.Channel.ToString()); }      //}
-      //try
-      //{
-      //  var title = node.Descendants(XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle).FirstOrDefault();
-      //  this.Title = title == null ? string.Empty : title.Value;
-      //}
-      //catch (Exception) { this.Title = string.Empty; }
-      //if (!string.IsNullOrEmpty(this.Title)) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_title: {0}", this.Title == string.Empty ? "empty" : this.Title); }
-      //try
-      //{
-      //  var subtitle = node.Descendants(XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle).FirstOrDefault();
-      //  this.SubTitle = subtitle == null ? string.Empty : subtitle.Value;
-      //}
-      //catch (Exception) { this.SubTitle = string.Empty; }
-      //if (!string.IsNullOrEmpty(this.SubTitle)) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_subtitle: {0}", this.SubTitle == string.Empty ? "empty" : this.SubTitle); }
-      //try
-      //{
-      //  var description = node.Descendants(XMLTVConstants.Programs.ProgramDescription).FirstOrDefault();
-      //  this.Description = description == null ? string.Empty : description.Value; ;
-      //}
-      //catch (Exception) { this.Description = string.Empty; }
-      //if (!string.IsNullOrEmpty(this.Description)) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_description: {0}", this.Description == string.Empty ? "empty" : this.Description); }
-
-      //ParseExtraData(node);
-
-      var nodes = node.DescendantsAndSelf().ToList();
+      CreateHandlerForProgramMetaDataNode(node);
+      var nodes = node.Elements().ToList();
       foreach (var sub_node in nodes)
       {
         if (this.GetInstance().IsAborting)
@@ -291,7 +203,7 @@
         if(node == null){throw new NullReferenceException("The node instance was null");}        
         if (node.Value != null)
         {
-          instance.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle, node.Value);
+          instance.MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramTitle, node.Value);
           xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_title: {0}", node.Value);
         }        
       }
@@ -310,18 +222,18 @@
           var start = node.Attribute(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart);
           var t_start = start == null ? new DateTime() : ParseDate(start.Value);
           if (!t_start.Equals(new DateTime())) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_start: {0}", start); }
-          instance.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart, t_start);
+          instance.MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStart, t_start);
 
           var stop = node.Attribute(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop);
           var t_stop = stop == null ? new DateTime() : ParseDate(stop.Value);
           if (!t_stop.Equals(new DateTime())) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_stop: {0}", stop); }
-          instance.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop, t_stop);
+          instance.MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramStop, t_stop);
 
           var channelid = node.Attribute(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId);
           if (channelid != null)
           {
             if (!string.IsNullOrEmpty(channelid.Value)) { xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_channelid: {0}", channelid.Value); }
-            instance.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId, channelid.Value);
+            instance.MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramChannelId, channelid.Value);
           }
           
         }
@@ -339,7 +251,7 @@
         if (node == null) { throw new NullReferenceException("The node instance was null"); }
         if (node.Value != null)
         {
-          instance.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle, node.Value);
+          instance.MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramSubTitle, node.Value);
           xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_subtitle: {0}", node.Value);
         }
       }
@@ -355,7 +267,7 @@
         if (node == null) { throw new NullReferenceException("The node instance was null"); }
         if (node.Value != null)
         {
-          instance.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramDescription, node.Value);
+          instance.MetaData.AddProperty(XMLTVConstants.Programs.ProgramDescription, node.Value);
           xmltv_logger.Verbose.Debug.WriteLine("\tprogram_description: {0}", node.Value);
         }
       }

 

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22