/[gr2lib]/trunk/gr2lib/core/coreclasses/apiversion/granny2apiversion.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/gr2lib/core/coreclasses/apiversion/granny2apiversion.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

--- trunk/gr2lib/core/coreclasses/apiversion/granny2apiversion.cs	2010/07/15 07:39:08	49
+++ trunk/gr2lib/core/coreclasses/apiversion/granny2apiversion.cs	2010/07/15 08:23:03	55
@@ -33,7 +33,15 @@
       this.customization = customization;
       this.build = build;
     }
-
+    public versiontype(string version)
+    {
+      string[] _version = version.Split('.');
+      
+      this.major = _version[0];
+      this.minor = _version[1];
+      this.customization = _version[2];
+      this.build = _version[3];
+    }
     public override string ToString()
     {
       return this.version;
@@ -85,11 +93,41 @@
   {
     public granny2apiversion()
     {
+      this._expectedapiversion = new versiontype(
+                       apiversiontype.GrannyProductMajorVersion,
+                       apiversiontype.GrannyProductMinorVersion,
+                       apiversiontype.GrannyProductCustomization,
+                       apiversiontype.GrannyProductBuildNumber);
+
+      granny2apiloader _loader = new granny2apiloader();
+      this._apiversion = new versiontype();
+      this._apiversionsmatch = this.GrannyVersionsMatch();
+      this.GetGrannyVersion();
+ 
+    }
+    public granny2apiversion(granny_int32x ExpectedMajorVersion, granny_int32x ExpectedMinorVersion, granny_int32x ExpectedCustomization, granny_int32x ExpectedBuildNumber)
+    {
+      this._expectedapiversion = new versiontype(
+                 ExpectedMajorVersion,
+                 ExpectedMinorVersion,
+                 ExpectedCustomization,
+                 ExpectedBuildNumber);
+
+      granny2apiloader _loader = new granny2apiloader();
+      this._apiversion = new versiontype();
+      this._apiversionsmatch = this.GrannyVersionsMatch();
+      this.GetGrannyVersion();
+    }
+    public granny2apiversion(string ExceptedVersion)
+    {
+      this._expectedapiversion = new versiontype(ExceptedVersion);
+
       granny2apiloader _loader = new granny2apiloader();
       this._apiversion = new versiontype();
       this._apiversionsmatch = this.GrannyVersionsMatch();
       this.GetGrannyVersion();
-    }  
+    }
+
     #region APIVersion Support
     private class apiversiontype
     {
@@ -104,10 +142,10 @@
     private bool GrannyVersionsMatch()
     {
       return gr2lib.core.coreapi.GrannyVersionsMatch(
-        apiversiontype.GrannyProductMajorVersion,
-        apiversiontype.GrannyProductMinorVersion,
-        apiversiontype.GrannyProductCustomization,
-        apiversiontype.GrannyProductBuildNumber);
+        this._expectedapiversion.major,
+        this._expectedapiversion.minor,
+        this._expectedapiversion.customization,
+        this._expectedapiversion.build);
     }
     private void GetGrannyVersion()
     {
@@ -142,10 +180,11 @@
     /// Gets the Loaded Granny2 API Version
     /// </summary>
     public versiontype apiversion { get { return _apiversion; } }
+    private versiontype _expectedapiversion;
     /// <summary>
     /// Gets the Expected Granny2 API Version
     /// </summary>
-    public versiontype expectedapiversion { get { return new versiontype(apiversiontype.GrannyProductMajorVersion, apiversiontype.GrannyProductMinorVersion, apiversiontype.GrannyProductCustomization, apiversiontype.GrannyProductBuildNumber); } }
+    public versiontype expectedapiversion { get { return _expectedapiversion; } }
     #endregion
   }
   #endregion

 

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22