/[OhmsLawCalc]/trunk/OhmsLawCalc/Form1.Designer.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/OhmsLawCalc/Form1.Designer.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 22 by william, Wed Jan 29 07:57:25 2014 UTC revision 24 by william, Wed Jan 29 08:10:14 2014 UTC
# Line 36  Line 36 
36              this.mnuItemTestAPI = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemTestAPI = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
37              this.tbCalc = new System.Windows.Forms.TabControl();              this.tbCalc = new System.Windows.Forms.TabControl();
38              this.tpCurrent = new System.Windows.Forms.TabPage();              this.tpCurrent = new System.Windows.Forms.TabPage();
39                this.uiCurrentInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();
40              this.btnCurrentReset = new System.Windows.Forms.Button();              this.btnCurrentReset = new System.Windows.Forms.Button();
41              this.btnCalcCurrent = new System.Windows.Forms.Button();              this.btnCalcCurrent = new System.Windows.Forms.Button();
             this.tpResistance = new System.Windows.Forms.TabPage();  
             this.btnResistanceReset = new System.Windows.Forms.Button();  
             this.btnCalcResistance = new System.Windows.Forms.Button();  
             this.tpVoltage = new System.Windows.Forms.TabPage();  
             this.btnVoltageReset = new System.Windows.Forms.Button();  
             this.btnCalcVoltage = new System.Windows.Forms.Button();  
             this.tpPower = new System.Windows.Forms.TabPage();  
             this.btnPowerReset = new System.Windows.Forms.Button();  
             this.btnCalcPower = new System.Windows.Forms.Button();  
42              this.uiPowerInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();              this.uiPowerInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();
43              this.uiResistanceInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();              this.uiResistanceInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();
44              this.uiVoltageInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();              this.uiVoltageInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();
45                this.tpResistance = new System.Windows.Forms.TabPage();
46                this.uiResistanceInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();
47                this.btnResistanceReset = new System.Windows.Forms.Button();
48                this.btnCalcResistance = new System.Windows.Forms.Button();
49              this.uiVoltageInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();              this.uiVoltageInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();
50              this.uiCurrentInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();              this.uiCurrentInput1 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();
51              this.uiPowerInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();              this.uiPowerInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();
52                this.tpVoltage = new System.Windows.Forms.TabPage();
53                this.uiVoltageInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();
54                this.btnVoltageReset = new System.Windows.Forms.Button();
55                this.btnCalcVoltage = new System.Windows.Forms.Button();
56              this.uiPowerInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();              this.uiPowerInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();
57              this.uiResistanceInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();              this.uiResistanceInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();
58              this.uiCurrentInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();              this.uiCurrentInput2 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();
59                this.tpPower = new System.Windows.Forms.TabPage();
60                this.uiPowerInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();
61                this.btnPowerReset = new System.Windows.Forms.Button();
62                this.btnCalcPower = new System.Windows.Forms.Button();
63              this.uiCurrentInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();              this.uiCurrentInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();
64              this.uiResistanceInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();              this.uiResistanceInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();
65              this.uiVoltageInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();              this.uiVoltageInput3 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();
             this.uiCurrentInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UICurrentInput();  
             this.uiResistanceInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UIResistanceInput();  
             this.uiVoltageInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UIVoltageInput();  
             this.uiPowerInput4 = new OhmsLawCalc.UI.UIPowerInput();  
66              this.menuStrip1.SuspendLayout();              this.menuStrip1.SuspendLayout();
67              this.tbCalc.SuspendLayout();              this.tbCalc.SuspendLayout();
68              this.tpCurrent.SuspendLayout();              this.tpCurrent.SuspendLayout();
# Line 79  Line 79 
79              this.mnuDebug});              this.mnuDebug});
80              this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);              this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
81              this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";              this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
82              this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(758, 26);              this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(456, 26);
83              this.menuStrip1.TabIndex = 0;              this.menuStrip1.TabIndex = 0;
84              this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";              this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
85              //              //
# Line 130  Line 130 
130              this.tbCalc.Location = new System.Drawing.Point(0, 26);              this.tbCalc.Location = new System.Drawing.Point(0, 26);
131              this.tbCalc.Name = "tbCalc";              this.tbCalc.Name = "tbCalc";
132              this.tbCalc.SelectedIndex = 0;              this.tbCalc.SelectedIndex = 0;
133              this.tbCalc.Size = new System.Drawing.Size(758, 334);              this.tbCalc.Size = new System.Drawing.Size(456, 210);
134              this.tbCalc.TabIndex = 1;              this.tbCalc.TabIndex = 1;
135              //              //
136              // tpCurrent              // tpCurrent
# Line 145  Line 145 
145              this.tpCurrent.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);              this.tpCurrent.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);
146              this.tpCurrent.Name = "tpCurrent";              this.tpCurrent.Name = "tpCurrent";
147              this.tpCurrent.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);              this.tpCurrent.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
148              this.tpCurrent.Size = new System.Drawing.Size(750, 303);              this.tpCurrent.Size = new System.Drawing.Size(448, 179);
149              this.tpCurrent.TabIndex = 0;              this.tpCurrent.TabIndex = 0;
150              this.tpCurrent.Text = "Current";              this.tpCurrent.Text = "Current";
151              this.tpCurrent.UseVisualStyleBackColor = true;              this.tpCurrent.UseVisualStyleBackColor = true;
152              //              //
153                // uiCurrentInput4
154                //
155                this.uiCurrentInput4.AutoSize = true;
156                this.uiCurrentInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
157                this.uiCurrentInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 118);
158                this.uiCurrentInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
159                this.uiCurrentInput4.Name = "uiCurrentInput4";
160                this.uiCurrentInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
161                this.uiCurrentInput4.TabIndex = 7;
162                //
163              // btnCurrentReset              // btnCurrentReset
164              //              //
165              this.btnCurrentReset.AutoSize = true;              this.btnCurrentReset.AutoSize = true;
166              this.btnCurrentReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnCurrentReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
167              this.btnCurrentReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 90);              this.btnCurrentReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 87);
168              this.btnCurrentReset.Name = "btnCurrentReset";              this.btnCurrentReset.Name = "btnCurrentReset";
169              this.btnCurrentReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);              this.btnCurrentReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);
170              this.btnCurrentReset.TabIndex = 6;              this.btnCurrentReset.TabIndex = 6;
# Line 166  Line 176 
176              //              //
177              this.btnCalcCurrent.AutoSize = true;              this.btnCalcCurrent.AutoSize = true;
178              this.btnCalcCurrent.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnCalcCurrent.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
179              this.btnCalcCurrent.Location = new System.Drawing.Point(8, 90);              this.btnCalcCurrent.Location = new System.Drawing.Point(8, 87);
180              this.btnCalcCurrent.Name = "btnCalcCurrent";              this.btnCalcCurrent.Name = "btnCalcCurrent";
181              this.btnCalcCurrent.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);              this.btnCalcCurrent.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);
182              this.btnCalcCurrent.TabIndex = 3;              this.btnCalcCurrent.TabIndex = 3;
# Line 174  Line 184 
184              this.btnCalcCurrent.UseVisualStyleBackColor = true;              this.btnCalcCurrent.UseVisualStyleBackColor = true;
185              this.btnCalcCurrent.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcCurrent_Click);              this.btnCalcCurrent.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcCurrent_Click);
186              //              //
187                // uiPowerInput1
188                //
189                this.uiPowerInput1.AutoSize = true;
190                this.uiPowerInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
191                this.uiPowerInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 56);
192                this.uiPowerInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
193                this.uiPowerInput1.Name = "uiPowerInput1";
194                this.uiPowerInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
195                this.uiPowerInput1.TabIndex = 2;
196                //
197                // uiResistanceInput1
198                //
199                this.uiResistanceInput1.AutoSize = true;
200                this.uiResistanceInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
201                this.uiResistanceInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 28);
202                this.uiResistanceInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
203                this.uiResistanceInput1.Name = "uiResistanceInput1";
204                this.uiResistanceInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
205                this.uiResistanceInput1.TabIndex = 1;
206                //
207                // uiVoltageInput1
208                //
209                this.uiVoltageInput1.AutoSize = true;
210                this.uiVoltageInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
211                this.uiVoltageInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 0);
212                this.uiVoltageInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
213                this.uiVoltageInput1.Name = "uiVoltageInput1";
214                this.uiVoltageInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
215                this.uiVoltageInput1.TabIndex = 0;
216                //
217              // tpResistance              // tpResistance
218              //              //
219              this.tpResistance.Controls.Add(this.uiResistanceInput4);              this.tpResistance.Controls.Add(this.uiResistanceInput4);
# Line 185  Line 225 
225              this.tpResistance.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);              this.tpResistance.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);
226              this.tpResistance.Name = "tpResistance";              this.tpResistance.Name = "tpResistance";
227              this.tpResistance.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);              this.tpResistance.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
228              this.tpResistance.Size = new System.Drawing.Size(750, 303);              this.tpResistance.Size = new System.Drawing.Size(448, 179);
229              this.tpResistance.TabIndex = 1;              this.tpResistance.TabIndex = 1;
230              this.tpResistance.Text = "Resistance";              this.tpResistance.Text = "Resistance";
231              this.tpResistance.UseVisualStyleBackColor = true;              this.tpResistance.UseVisualStyleBackColor = true;
232              //              //
233                // uiResistanceInput4
234                //
235                this.uiResistanceInput4.AutoSize = true;
236                this.uiResistanceInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
237                this.uiResistanceInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 118);
238                this.uiResistanceInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
239                this.uiResistanceInput4.Name = "uiResistanceInput4";
240                this.uiResistanceInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
241                this.uiResistanceInput4.TabIndex = 7;
242                //
243              // btnResistanceReset              // btnResistanceReset
244              //              //
245              this.btnResistanceReset.AutoSize = true;              this.btnResistanceReset.AutoSize = true;
246              this.btnResistanceReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnResistanceReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
247              this.btnResistanceReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 90);              this.btnResistanceReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 87);
248              this.btnResistanceReset.Name = "btnResistanceReset";              this.btnResistanceReset.Name = "btnResistanceReset";
249              this.btnResistanceReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);              this.btnResistanceReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);
250              this.btnResistanceReset.TabIndex = 6;              this.btnResistanceReset.TabIndex = 6;
# Line 206  Line 256 
256              //              //
257              this.btnCalcResistance.AutoSize = true;              this.btnCalcResistance.AutoSize = true;
258              this.btnCalcResistance.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnCalcResistance.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
259              this.btnCalcResistance.Location = new System.Drawing.Point(8, 90);              this.btnCalcResistance.Location = new System.Drawing.Point(8, 87);
260              this.btnCalcResistance.Name = "btnCalcResistance";              this.btnCalcResistance.Name = "btnCalcResistance";
261              this.btnCalcResistance.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);              this.btnCalcResistance.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);
262              this.btnCalcResistance.TabIndex = 4;              this.btnCalcResistance.TabIndex = 4;
# Line 214  Line 264 
264              this.btnCalcResistance.UseVisualStyleBackColor = true;              this.btnCalcResistance.UseVisualStyleBackColor = true;
265              this.btnCalcResistance.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcResistance_Click);              this.btnCalcResistance.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcResistance_Click);
266              //              //
267                // uiVoltageInput2
268                //
269                this.uiVoltageInput2.AutoSize = true;
270                this.uiVoltageInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
271                this.uiVoltageInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 56);
272                this.uiVoltageInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
273                this.uiVoltageInput2.Name = "uiVoltageInput2";
274                this.uiVoltageInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
275                this.uiVoltageInput2.TabIndex = 2;
276                //
277                // uiCurrentInput1
278                //
279                this.uiCurrentInput1.AutoSize = true;
280                this.uiCurrentInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
281                this.uiCurrentInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 28);
282                this.uiCurrentInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
283                this.uiCurrentInput1.Name = "uiCurrentInput1";
284                this.uiCurrentInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
285                this.uiCurrentInput1.TabIndex = 1;
286                //
287                // uiPowerInput2
288                //
289                this.uiPowerInput2.AutoSize = true;
290                this.uiPowerInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
291                this.uiPowerInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 0);
292                this.uiPowerInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
293                this.uiPowerInput2.Name = "uiPowerInput2";
294                this.uiPowerInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
295                this.uiPowerInput2.TabIndex = 0;
296                //
297              // tpVoltage              // tpVoltage
298              //              //
299              this.tpVoltage.Controls.Add(this.uiVoltageInput4);              this.tpVoltage.Controls.Add(this.uiVoltageInput4);
# Line 224  Line 304 
304              this.tpVoltage.Controls.Add(this.uiCurrentInput2);              this.tpVoltage.Controls.Add(this.uiCurrentInput2);
305              this.tpVoltage.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);              this.tpVoltage.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);
306              this.tpVoltage.Name = "tpVoltage";              this.tpVoltage.Name = "tpVoltage";
307              this.tpVoltage.Size = new System.Drawing.Size(750, 303);              this.tpVoltage.Size = new System.Drawing.Size(448, 179);
308              this.tpVoltage.TabIndex = 2;              this.tpVoltage.TabIndex = 2;
309              this.tpVoltage.Text = "Voltage";              this.tpVoltage.Text = "Voltage";
310              this.tpVoltage.UseVisualStyleBackColor = true;              this.tpVoltage.UseVisualStyleBackColor = true;
311              //              //
312                // uiVoltageInput4
313                //
314                this.uiVoltageInput4.AutoSize = true;
315                this.uiVoltageInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
316                this.uiVoltageInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 118);
317                this.uiVoltageInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
318                this.uiVoltageInput4.Name = "uiVoltageInput4";
319                this.uiVoltageInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
320                this.uiVoltageInput4.TabIndex = 7;
321                //
322              // btnVoltageReset              // btnVoltageReset
323              //              //
324              this.btnVoltageReset.AutoSize = true;              this.btnVoltageReset.AutoSize = true;
325              this.btnVoltageReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnVoltageReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
326              this.btnVoltageReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 90);              this.btnVoltageReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 87);
327              this.btnVoltageReset.Name = "btnVoltageReset";              this.btnVoltageReset.Name = "btnVoltageReset";
328              this.btnVoltageReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);              this.btnVoltageReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);
329              this.btnVoltageReset.TabIndex = 6;              this.btnVoltageReset.TabIndex = 6;
# Line 245  Line 335 
335              //              //
336              this.btnCalcVoltage.AutoSize = true;              this.btnCalcVoltage.AutoSize = true;
337              this.btnCalcVoltage.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnCalcVoltage.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
338              this.btnCalcVoltage.Location = new System.Drawing.Point(8, 90);              this.btnCalcVoltage.Location = new System.Drawing.Point(8, 87);
339              this.btnCalcVoltage.Name = "btnCalcVoltage";              this.btnCalcVoltage.Name = "btnCalcVoltage";
340              this.btnCalcVoltage.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);              this.btnCalcVoltage.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);
341              this.btnCalcVoltage.TabIndex = 4;              this.btnCalcVoltage.TabIndex = 4;
# Line 253  Line 343 
343              this.btnCalcVoltage.UseVisualStyleBackColor = true;              this.btnCalcVoltage.UseVisualStyleBackColor = true;
344              this.btnCalcVoltage.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcVoltage_Click);              this.btnCalcVoltage.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcVoltage_Click);
345              //              //
346                // uiPowerInput3
347                //
348                this.uiPowerInput3.AutoSize = true;
349                this.uiPowerInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
350                this.uiPowerInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 56);
351                this.uiPowerInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
352                this.uiPowerInput3.Name = "uiPowerInput3";
353                this.uiPowerInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
354                this.uiPowerInput3.TabIndex = 2;
355                //
356                // uiResistanceInput2
357                //
358                this.uiResistanceInput2.AutoSize = true;
359                this.uiResistanceInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
360                this.uiResistanceInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 28);
361                this.uiResistanceInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
362                this.uiResistanceInput2.Name = "uiResistanceInput2";
363                this.uiResistanceInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
364                this.uiResistanceInput2.TabIndex = 1;
365                //
366                // uiCurrentInput2
367                //
368                this.uiCurrentInput2.AutoSize = true;
369                this.uiCurrentInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
370                this.uiCurrentInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 0);
371                this.uiCurrentInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
372                this.uiCurrentInput2.Name = "uiCurrentInput2";
373                this.uiCurrentInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
374                this.uiCurrentInput2.TabIndex = 0;
375                //
376              // tpPower              // tpPower
377              //              //
378              this.tpPower.Controls.Add(this.uiPowerInput4);              this.tpPower.Controls.Add(this.uiPowerInput4);
# Line 263  Line 383 
383              this.tpPower.Controls.Add(this.uiVoltageInput3);              this.tpPower.Controls.Add(this.uiVoltageInput3);
384              this.tpPower.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);              this.tpPower.Location = new System.Drawing.Point(4, 27);
385              this.tpPower.Name = "tpPower";              this.tpPower.Name = "tpPower";
386              this.tpPower.Size = new System.Drawing.Size(750, 303);              this.tpPower.Size = new System.Drawing.Size(448, 179);
387              this.tpPower.TabIndex = 3;              this.tpPower.TabIndex = 3;
388              this.tpPower.Text = "Power";              this.tpPower.Text = "Power";
389              this.tpPower.UseVisualStyleBackColor = true;              this.tpPower.UseVisualStyleBackColor = true;
390              //              //
391                // uiPowerInput4
392                //
393                this.uiPowerInput4.AutoSize = true;
394                this.uiPowerInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
395                this.uiPowerInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 118);
396                this.uiPowerInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
397                this.uiPowerInput4.Name = "uiPowerInput4";
398                this.uiPowerInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
399                this.uiPowerInput4.TabIndex = 6;
400                //
401              // btnPowerReset              // btnPowerReset
402              //              //
403              this.btnPowerReset.AutoSize = true;              this.btnPowerReset.AutoSize = true;
404              this.btnPowerReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnPowerReset.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
405              this.btnPowerReset.Location = new System.Drawing.Point(69, 88);              this.btnPowerReset.Location = new System.Drawing.Point(72, 87);
406              this.btnPowerReset.Name = "btnPowerReset";              this.btnPowerReset.Name = "btnPowerReset";
407              this.btnPowerReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);              this.btnPowerReset.Size = new System.Drawing.Size(68, 28);
408              this.btnPowerReset.TabIndex = 5;              this.btnPowerReset.TabIndex = 5;
# Line 284  Line 414 
414              //              //
415              this.btnCalcPower.AutoSize = true;              this.btnCalcPower.AutoSize = true;
416              this.btnCalcPower.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.btnCalcPower.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
417              this.btnCalcPower.Location = new System.Drawing.Point(5, 88);              this.btnCalcPower.Location = new System.Drawing.Point(8, 87);
418              this.btnCalcPower.Name = "btnCalcPower";              this.btnCalcPower.Name = "btnCalcPower";
419              this.btnCalcPower.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);              this.btnCalcPower.Size = new System.Drawing.Size(58, 28);
420              this.btnCalcPower.TabIndex = 4;              this.btnCalcPower.TabIndex = 4;
# Line 292  Line 422 
422              this.btnCalcPower.UseVisualStyleBackColor = true;              this.btnCalcPower.UseVisualStyleBackColor = true;
423              this.btnCalcPower.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcPower_Click);              this.btnCalcPower.Click += new System.EventHandler(this.btnCalcPower_Click);
424              //              //
             // uiPowerInput1  
             //  
             this.uiPowerInput1.AutoSize = true;  
             this.uiPowerInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiPowerInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 59);  
             this.uiPowerInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiPowerInput1.Name = "uiPowerInput1";  
             this.uiPowerInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiPowerInput1.TabIndex = 2;  
             //  
             // uiResistanceInput1  
             //  
             this.uiResistanceInput1.AutoSize = true;  
             this.uiResistanceInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiResistanceInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 31);  
             this.uiResistanceInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiResistanceInput1.Name = "uiResistanceInput1";  
             this.uiResistanceInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiResistanceInput1.TabIndex = 1;  
             //  
             // uiVoltageInput1  
             //  
             this.uiVoltageInput1.AutoSize = true;  
             this.uiVoltageInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiVoltageInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 3);  
             this.uiVoltageInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiVoltageInput1.Name = "uiVoltageInput1";  
             this.uiVoltageInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiVoltageInput1.TabIndex = 0;  
             //  
             // uiVoltageInput2  
             //  
             this.uiVoltageInput2.AutoSize = true;  
             this.uiVoltageInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiVoltageInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 59);  
             this.uiVoltageInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiVoltageInput2.Name = "uiVoltageInput2";  
             this.uiVoltageInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiVoltageInput2.TabIndex = 2;  
             //  
             // uiCurrentInput1  
             //  
             this.uiCurrentInput1.AutoSize = true;  
             this.uiCurrentInput1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiCurrentInput1.Location = new System.Drawing.Point(5, 31);  
             this.uiCurrentInput1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiCurrentInput1.Name = "uiCurrentInput1";  
             this.uiCurrentInput1.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiCurrentInput1.TabIndex = 1;  
             //  
             // uiPowerInput2  
             //  
             this.uiPowerInput2.AutoSize = true;  
             this.uiPowerInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiPowerInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 3);  
             this.uiPowerInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiPowerInput2.Name = "uiPowerInput2";  
             this.uiPowerInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiPowerInput2.TabIndex = 0;  
             //  
             // uiPowerInput3  
             //  
             this.uiPowerInput3.AutoSize = true;  
             this.uiPowerInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiPowerInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 59);  
             this.uiPowerInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiPowerInput3.Name = "uiPowerInput3";  
             this.uiPowerInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiPowerInput3.TabIndex = 2;  
             //  
             // uiResistanceInput2  
             //  
             this.uiResistanceInput2.AutoSize = true;  
             this.uiResistanceInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiResistanceInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 31);  
             this.uiResistanceInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiResistanceInput2.Name = "uiResistanceInput2";  
             this.uiResistanceInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiResistanceInput2.TabIndex = 1;  
             //  
             // uiCurrentInput2  
             //  
             this.uiCurrentInput2.AutoSize = true;  
             this.uiCurrentInput2.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiCurrentInput2.Location = new System.Drawing.Point(5, 3);  
             this.uiCurrentInput2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiCurrentInput2.Name = "uiCurrentInput2";  
             this.uiCurrentInput2.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiCurrentInput2.TabIndex = 0;  
             //  
425              // uiCurrentInput3              // uiCurrentInput3
426              //              //
427              this.uiCurrentInput3.AutoSize = true;              this.uiCurrentInput3.AutoSize = true;
428              this.uiCurrentInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.uiCurrentInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
429              this.uiCurrentInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 57);              this.uiCurrentInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 56);
430              this.uiCurrentInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);              this.uiCurrentInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
431              this.uiCurrentInput3.Name = "uiCurrentInput3";              this.uiCurrentInput3.Name = "uiCurrentInput3";
432              this.uiCurrentInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);              this.uiCurrentInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
# Line 396  Line 436 
436              //              //
437              this.uiResistanceInput3.AutoSize = true;              this.uiResistanceInput3.AutoSize = true;
438              this.uiResistanceInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.uiResistanceInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
439              this.uiResistanceInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 29);              this.uiResistanceInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 28);
440              this.uiResistanceInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);              this.uiResistanceInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
441              this.uiResistanceInput3.Name = "uiResistanceInput3";              this.uiResistanceInput3.Name = "uiResistanceInput3";
442              this.uiResistanceInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);              this.uiResistanceInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
# Line 406  Line 446 
446              //              //
447              this.uiVoltageInput3.AutoSize = true;              this.uiVoltageInput3.AutoSize = true;
448              this.uiVoltageInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;              this.uiVoltageInput3.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
449              this.uiVoltageInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 1);              this.uiVoltageInput3.Location = new System.Drawing.Point(5, 0);
450              this.uiVoltageInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);              this.uiVoltageInput3.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
451              this.uiVoltageInput3.Name = "uiVoltageInput3";              this.uiVoltageInput3.Name = "uiVoltageInput3";
452              this.uiVoltageInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);              this.uiVoltageInput3.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);
453              this.uiVoltageInput3.TabIndex = 0;              this.uiVoltageInput3.TabIndex = 0;
454              //              //
             // uiCurrentInput4  
             //  
             this.uiCurrentInput4.AutoSize = true;  
             this.uiCurrentInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiCurrentInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 121);  
             this.uiCurrentInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiCurrentInput4.Name = "uiCurrentInput4";  
             this.uiCurrentInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiCurrentInput4.TabIndex = 7;  
             //  
             // uiResistanceInput4  
             //  
             this.uiResistanceInput4.AutoSize = true;  
             this.uiResistanceInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiResistanceInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 121);  
             this.uiResistanceInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiResistanceInput4.Name = "uiResistanceInput4";  
             this.uiResistanceInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiResistanceInput4.TabIndex = 7;  
             //  
             // uiVoltageInput4  
             //  
             this.uiVoltageInput4.AutoSize = true;  
             this.uiVoltageInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiVoltageInput4.Location = new System.Drawing.Point(8, 121);  
             this.uiVoltageInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiVoltageInput4.Name = "uiVoltageInput4";  
             this.uiVoltageInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiVoltageInput4.TabIndex = 7;  
             //  
             // uiPowerInput4  
             //  
             this.uiPowerInput4.AutoSize = true;  
             this.uiPowerInput4.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;  
             this.uiPowerInput4.Location = new System.Drawing.Point(0, 119);  
             this.uiPowerInput4.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);  
             this.uiPowerInput4.Name = "uiPowerInput4";  
             this.uiPowerInput4.Size = new System.Drawing.Size(415, 28);  
             this.uiPowerInput4.TabIndex = 6;  
             //  
455              // Form1              // Form1
456              //              //
457              this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);              this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
458              this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;              this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
459              this.ClientSize = new System.Drawing.Size(758, 360);              this.ClientSize = new System.Drawing.Size(456, 236);
460              this.Controls.Add(this.tbCalc);              this.Controls.Add(this.tbCalc);
461              this.Controls.Add(this.menuStrip1);              this.Controls.Add(this.menuStrip1);
462              this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;              this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;

Legend:
Removed from v.22  
changed lines
  Added in v.24

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22